Mediawijsheid

De Raad van Cultuur definieert mediawijsheid als volgt:

“Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.

Raad van Cultuur 2015

Mediawijsheid gaat dus niet alleen over media consumeren, maar leert kinderen in belangrijke mate een mening over media te vormen, te ervaren hoe het is om zelf media te maken en media in te zetten om een doel te bereiken. Om inhoud te kunnen geven aan de definitie van mediawijsheid is er een competentiemodel Mediawijsheid ontwikkeld. 

Competentiegroepen

Mediawijsheid in het onderwijs

Hoe verdient mijn favoriete youtuber zijn geld? Hoe zorgen ze ervoor dat ik in een nepbericht op internet trap en waarom zijn games zo verslavend? Waarom krijg ik ineens zoveel reclame van die gympen op instagram? 

Mediawijsheid vormt samen met informatievaardigheden, computational thinking en ICT de vier digitale vaardigheden. Met een blik op de toekomst zijn de digitale vaardigheden een hoge prioriteit op de agenda in het onderwijs. In het nieuwe schoolcurriculum is daarom een speciaal leergebied ontwikkeld: digitale geletterdheid.

In dit leergebied worden vaardigheden ontwikkeld waarmee bovenstaande vragen kunnen worden beantwoord.

Lokale visie op mediawijsheid of Visie Mediacluster: Samen sterk mediaonderwijsOnderwijs maak je samen. Door het delen van expertises kunnen onderwerpen als mediawijsheid…. [nog te ontwikkelen in een eerste co-creatie sessie]