Alle kinderen in Hilversum mediawijs

Mediawijsheid is een belangrijke vaardigheid voor de toekomst en daarmee is en wordt mediawijsheid een belangrijke pijler binnen het onderwijs. Hilversum Mediastad onderzoekt met het project Hilversum Mediawijs hoe culturele instellingen en scholen Primair Onderwijs vanuit lokale expertise de handen ineen kunnen slaan om gehoor te geven aan de ontwikkeling van Hilversumse kinderen tot meest mediawijze kinderen van Nederland.