Projecten

Media in Vrijheid

Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar vrijheid. De Tweede Wereldoorlog werd 75 jaar geleden beëindigd en Nederland werd bevrijd. Dankzij media kunnen wij ons een beeld vormen van de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en getuigen zijn van de enorme opluchting en blijdschap bij de bevrijding. 

In het maken van media speelt vrijheid een onmisbare rol. Met media wordt vrijheid bevochten, onderhouden en gevierd. Het lesprogramma ‘Media in Vrijheid’ voor groep 7 en 8  gaat over het uitdrukken van je mening in (on)vrijheid en media maken. In verschillende workshops staan we stil bij onderwerpen over heersende ideeën of leiders en onze mening hierover. Door te gaan maken met verschillende mediatools, analoog of digitaal, onderzoeken we hoe een mening met humor zichtbaarheid kan krijgen. De resultaten vormen een samen een spetterende tentoonstelling die bezocht an worden door de hele school! 

Thema: Media in Vrijheid: macht bestrijden met humor, je stem vormgeven en laten horen, kritisch zijn
Vorm: Spotprenten, cartoons en meme’s zijn bij de verschillende workshops steeds het uitgangspunt
Groep: 7 en 8 Primair Onderwijs

Activiteiten

Inschrijving gestart!

Tijdens de Dutch Media Week van 3 tot en met 10 oktober wordt het lesprogramma gelanceerd en kunnen Hilversumse basisscholen zich inschrijven voor deelname aan 1 of meerdere workshops.

Lokale betekenis mediawijsheid

  • Doel is overzicht/structureren van bestaand aanbod van culturele partners en binnenschoolse activiteiten op gebied van Mediawijsheid
  • Bestaand aanbod van de 5 culturele partners is geïnventariseerd en geplot volgens het competentiemodel mediawijsheid, vervolgens geanalyseerd op overlap en lacunes (taartgrafiek is beschikbaar! : )
  • In dialoog met leerkrachten wordt het bestaande aanbod gestructureerd waarbij een leerlijn meest denkbare oplossing is en eventueel aanbod doorontwikkeld zodat het aanbod beter aansluit bij de school

Vind jij als leerkracht mediawijsheid een belangrijk thema? Wil jij als cultuurcoördinator of leerkracht jouw skills inzetten voor het ontwikkelen van betekenisvol Media aanbod?  Is er een uitstekende visie op jouw school die je wilt delen of verdient dit juist nog grondige aandacht? Meld je dan aan als partner van dit project:

  • Je neemt deel aan 1 of meerdere ontwerpsessies 
  • Garantie voor een gratis workshop Media in Vrijheid voor groep 7/8 tijdens de Dutch Media Week
  • Gratis leerkrachtentraining mediawijsheid

Inschrijfformulier